قطعا خشم باعث میشه که ما نتوانیم خود را کنترل کنیم و در مسیر اتفاقات بسیار بدی رخ دهد . ما قرار نیست بگیم شما هیچ موقع خشمگین نشید و این انرژی را بریزید داخل . حرفمون اینه که به جا از این انرژی به صورت کنترل شده استفاده کنیم . ما ها یک جاهایی باید از خشم استفاده کنیم .

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.