ما باید در هر لحظه خودمونو چک کنیم که کجای این نقشه زندگی هستیم تا بتوانیم هم حال بهتر ی داشته باشیم و هم رفتاری با فکر خود بروز دهیم که پشیمانی نداشته باشد . بدانیم که گاهی هم این حق وجود دارد حالمان بد باشد اما کم .

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.