این جا به شما می گوییم که با داشتن عزت اتفاقات عالی برای شمارخ میدهد . شما هر چقدر عزت نفس بالاتری داشته باشید اتفاقات عالی برای شما رخ میدهد . مثل سلامتی می ماند هر چه بالاتر بهتر

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.