کلا استرس همیشه برای بدن بد نیست ولی بازهم کمش . اما ما میخوایم اگر درچار استرس هستیم و نامعقول هست ان را تاحد معقولی درستش کنیم .

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.